„LA TREI IAZURI” ESTE APĂ:

22 Aprilie, 2019
6567 vizualizări

În perioada noiembrie  - ianuarie , compania EcoExpert a fost contractată de către Întovărăşirea Pomicolă "La trei iazuri" care face parte din primăria Peresecina.

Ca urmare a acestei colaborări fructuoase a fost elaborat proiectul de execuţie, schema detaliată de aprovizionare cu apă a unei regiuni a Întovărășirii Pomicole "La Trei Iazuri" care se află pe teritoriul primăriei Peresecina, Orhei.

Imagini pentru schema retelei de apa la trei iazuri
Schema reţelei de apă

Vezi și alte proiecte:

PROIECTAREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ...

Compania EcoExpert a întocmit proiectul de execuţie a reţelei de apeduct al satului Gornoe, Străşeni la comanda ONG Gura Văii. Proiectul a fost compus din toate...

vezi detalii

SCHEMA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZAR...

Compania “Ecologie-Expert” S.R.L. a fost nominalizată ca fiind câștigătoarea tenderului din 6 August  pentru a elabora Studiul de Fezabilitate “Schema de a...

vezi detalii