PROIECT DE ALIMENTARE CU APĂ LA PELINIA, DROCHIA:

22 Aprilie, 2019
6155 vizualizări

La începutul anului anului Departamentul Proiectare EcoExpert a finalizat proiectul care a prevăzut conectarea sondei arteziene cu turnul de apă tip „Рожновскoго”  şi reţeaua de distribuţie cu lungimea de 191 m. Proiectul apeductului pentru 300 locuinţe în satul Pelinia, Drochia a fost executat în conformitate cu tema de proiect cu acordul Primăriei Pelinia cu privire la planul cadastral.

Imagini pentru Schema reţelei în Pelinia
Schema reţelei în Pelinia

Pentru protecţie este prevăzută o suprafaţă cu rază de 30 m. De la castel apa potabilă va fi distribuită gravitaţional locuitorilor localităţii. Sursa de alimentare cu apă pentru  cei 1200 locuitori va fi sonda arteziană  Nr. 09/45 proiectată de Î.S. „EHGeoM”  situată în partea de sud a satului Pelinia, la 1,25 km S-V de biserică, lângă bazinul de recepţie al r. Răut.

În localitate mai există un sistem de alimentare de apa centralizat construit în perioada anilor 1968-1985. Alimentarea cu apă a celor 5553 locuitori se face de la cele 5 sonde arteziene existente. Fiecare platformă a sondei arteziene este amenajată cu zona sanitară de 15m. Lungimea totală a reţelelor de distribuţie este de 13,03 km. Diametrul ţevilor este cuprins între 50-150mm. Tipul conductelor: ciment asbestic, oţel, polietilenă.

Ulterior administraţia locală a satului Pelinia a aplicat un proiect la Fondul Ecologic Naţional care a fost acceptat spre finanţare, astfel construcţia apeductului va fi efectuată din sursele fondului în valoare de circa 1.200.000 lei.

Articol semnat de T. Ilescu,
şef al Departamentului Proiectare EcoExpert

 

Vezi și alte proiecte:

PROIECTAREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ...

Compania EcoExpert a întocmit proiectul de execuţie a reţelei de apeduct al satului Gornoe, Străşeni la comanda ONG Gura Văii. Proiectul a fost compus din toate...

vezi detalii

SCHEMA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZAR...

Compania “Ecologie-Expert” S.R.L. a fost nominalizată ca fiind câștigătoarea tenderului din 6 August  pentru a elabora Studiul de Fezabilitate “Schema de a...

vezi detalii