RENOVAREA TURNULUI DE APĂ ÎN S. GLINJENI, R. FĂLEŞTI:

23 Aprilie, 2019
4117 vizualizări

Proiectul în cauză a prevăzut elaborarea desenelor de execuţie şi a devizului de cheltuieli pentru reabilitarea reţelei de apeduct şi construcţia unui Turn de apă de tip “Рожновсково” în s. Glinjeni, r-nul Făleşti.

DjVu Document

Lungimea traseului de alimentare cu apă este de 2,4 km. Ținând cont de condițiile naturale existente (terenul accidentat), schema alimentării cu apă este concepută ca rețea inelară cu ramificații – zonale. Schema alimentării cu apă include două zone:

  • Turn proiectat – Pentru zona de Sud a localității;
  • Turn existent – Pentru zona de Nord-Est a localității.

Vezi și alte proiecte:

PROIECTAREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ...

Compania EcoExpert a întocmit proiectul de execuţie a reţelei de apeduct al satului Gornoe, Străşeni la comanda ONG Gura Văii. Proiectul a fost compus din toate...

vezi detalii

SCHEMA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZAR...

Compania “Ecologie-Expert” S.R.L. a fost nominalizată ca fiind câștigătoarea tenderului din 6 August  pentru a elabora Studiul de Fezabilitate “Schema de a...

vezi detalii