SCHEMA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE DIN R. FĂLEȘTI:

19 Aprilie, 2019
4994 vizualizări

Compania “Ecologie-Expert” S.R.L. a fost nominalizată ca fiind câștigătoarea tenderului din 6 August  pentru a elabora Studiul de Fezabilitate “Schema de aprovizionare cu apă potabilă și evacuarea apelor reziduale a localităților raionului Fălești”. Comanditarul studiului a fost Consiliul raional Făleşti. Scopul acestui studiu a fost stabilirea unei soluţii tehnice în realizarea lucrărilor prioritare pentru îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare în 67 de localităţi ale raionului Făleşti.

Vizită în teritoriu

Obiectivul proiectului constituie realizarea unor investiţii durabile care vor fi integrate în infrastructura existenta şi corelate cu investiţiile următoare, în vederea conformării cu cerinţele legislaţiei în vigoare şi considerând un tarif accesibil şi acceptabil pentru consumatorii finali (populaţie localităţilor rurale).

Prioritățile luate în calcul au fost extinderea sau/şi reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu apa în raionul Făleşti care nu beneficiază în prezent de această facilitate sau starea facilităţilor prezentau o calitate proastă; extinderea sau/şi reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate; propunerea alternativelor de aprovizionare centralizată cu apă şi canalizare şi alegerea unei alternative optime pentru localităţile implicate în studiu precum şi pentru Consiliul Raional Făleşti; selectarea celei mai fezabile soluţii pentru alimentarea cu apă a localităţilor raionului.

Studiul de Fezabilitate a analizat, în conformitate cu cadrul legislativ naţional în domeniul aprovizionării cu apă potabilă şi canalizare, patru variante posibile de alimentare cu apă a localităților din raionul Fălești:

  • Varianta I - Alimentarea cu apă potabilă din fântânile de mină;
  • Varianta II - Fântânile arteziene ca sursă potenţială de alimentare cu apă potabilă;
  • Varianta III - Alimentarea cu apă din râul Prut. Apeductul Prut-Făleşti ca sursă de alimentare cu apă potabilă a populaţiei raionului Făleşti;
  • Varianta IV - Apeductul Soroca-Bălţi.

Au fost descrise schemele și instalațiile de alimentare cu apă și canalizare, cu o prezentare desfășurată a volumului de investiţii capitale necesare pentru implementarea proiectului și a analizei cost-beneficiu. Ulterior, a fost prezentată analiza SWOT pentru fiecare din variantele de alimentare cu apă și canalizare propuse, cu o evaluare a riscurilor asumate în cadrul proiectului și impactul potenţial economic, social, asupra mediului şi de sănătate al proiectului atât asupra populaţiei cât și asupra regiunii raionului Făleşti în ansamblu.

Au fost întocmite schemele de aprovizionare cu apă în număr de 134 în baza a două alternative și pentru canalizare și în număr de 67 de scheme. A fost întocmită o schemă magistrală pentru varianta de alimentare cu apă din r. Prut și aducțiunilor de alimentare cu apă a raionului Fălești.

Obiectivele de dezvoltare atinse în urma elaborării Studiului de Fezabilitate sunt orientate pentru:

1. a sprijini eforturile Consiliului raional Făleşti în vederea îmbunătăţirii serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare, securizarea populaţiei din punct de vedere a alimentării cu apă şi canalizare. Aceste principii ar duce la canalizarea majorităţii surselor de finanţare naţionale şi externe în sectorul direcţiilor propuse (programate);

2. a aplica politicile naţionale întru îmbunătăţirea sistemul sanitar şi de alimentare cu apă în localităţile selectate. Obiectivele propuse vor fi atinse prin intermediul restaurării, îmbunătăţirii şi extinderii (lărgirii) sistemului de alimentare cu apă şi canalizare la nivel de raion;

3. ameliorării tratării şi eliminării apelor reziduale, precum şi îmbunătăţirii managementului general al sectorului în domeniul apelor.

Ca rezultat al acestor lucrări a urmat o cerere de finanţare în baza Programului Operaţional Comun România – Ucraina - Republica Moldova.

 

 

 

 

Vezi și alte proiecte:

PROIECTAREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ...

Compania EcoExpert a întocmit proiectul de execuţie a reţelei de apeduct al satului Gornoe, Străşeni la comanda ONG Gura Văii. Proiectul a fost compus din toate...

vezi detalii

STUDIU DE PRE-FEZABILITATE S. RÂŞCOVA,...

„Dezvoltarea facilităţilor de alimentare cu apă şi canalizare în s. Râşcova, r. Criuleni”În lunile februarie-martie EcoExpert în încheiat un acord bilateral cu...

vezi detalii