Proiecte din categoria - Proiectare tehnică:

La comanda Unităţii de Implementare a Proiectelor Băncii Mondiale cu privire la alimentarea cu apă şi canalizare Compania EcoExpert a întocmit un şir de activităţi ca subcontractant al „Techno Consult” S.R.L. în cadrul studiului de fezabilitate pentru 67...

19 Aprilie, 2019
3887 vizualizări

„Dezvoltarea facilităţilor de alimentare cu apă şi canalizare în s. Râşcova, r. Criuleni”În lunile februarie-martie EcoExpert în încheiat un acord bilateral cu primăria Rîşcova întru determinarea obiectivelor ce ar permite construcţia reţelelor de apeduct...

19 Aprilie, 2019
4002 vizualizări

Compania “Ecologie-Expert” S.R.L. a fost nominalizată ca fiind câștigătoarea tenderului din 6 August  pentru a elabora Studiul de Fezabilitate “Schema de aprovizionare cu apă potabilă și evacuarea apelor reziduale a localităților raionului Fălești”....

19 Aprilie, 2019
4404 vizualizări

Compania EcoExpert a întocmit proiectul de execuţie a reţelei de apeduct al satului Gornoe, Străşeni la comanda ONG Gura Văii. Proiectul a fost compus din toate principiile legale şi prevederile SNIP. Reţeaua din intravilanul s. Gornoe a avut lungimea de...

19 Aprilie, 2019
4794 vizualizări