MASTER PLAN PRIVIND ALIMENTAREA CU APĂ ȘI SANITAȚIE PENTRU BAZINUL RÂULUI NÂRNOVA

EcoExpert, în parteneriat cu AO Oikumena, a dezvoltat un plan general pentru apă potabilă și sanitație pentru bazinul râului Nârnova în componența căruia intră 15 localități din raionul Hîncești și 16 loclități din raionul Nisporeni. Planul conține propuneri realiste pentru îmbunătățirea accesului la apa potabilă, tratarea apelor uzate și conservarea resurselor și prezintă o imagine de ansamblu tehnică și sanitară a problemei alimentării cu apă potabilă și a gestionării apelor uzate. În plus, va fi un instrument de susținere a deciziilor pentru implementarea soluțiilor tehnice operaționale și va include principalele caracteristici ale lucrării pentru a facilita implementarea rapidă.

Beneficiari: Departamentul MIRA al MADRM (legislație și supraveghere), Asociația primarilor din bazinul Nârnova (susținerea planificării și urmărirea implementării) în coordonare cu consiliile raioanelor Nisporeni și Hâncești

Produs pentru: Biroul internațional pentru apă (Franța), în calitate de autoritate contractantă în consorțiul statelor membre EUWI+ Est, responsabil pentru această acțiune pilot de implementare anticipată în viitorul plan de gestionare a bazinului hidrografic. Urmărirea contractului asigurată de Pierre Henry de Villeneuve, Jean-Marc Berland, Marta Boyko și Camille Madec (OiEau), Victor Bujac și Svetlana Știrbu (Reprezentanții naționali ai proiectului EUWI+ în Moldova):

Data: 2021

Finanțat de: Uniunea Europeană

Co-finanțat de: Agenția de Apă Artois-Picardie (Franța) din partea statului membru de implementare