Servicii

PRINCIPALE ACTIVITĂȚI

 • Activitate de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitate, reconstrucții, restaurări;
 • Activități de consultare pentru afaceri și management;
 • Activități de cercetare a pieții și de sondaj a opiniei publice;
 • Activități profesionale, științifice și tehnice;
 • Activități de întreținere peisagistică;
 • Colectarea, tratarea si eliminarea deșeurilor;
 • Activități de recuperare a materialelor reciclabile;
 • Activități și servicii de decontaminare.

EcoExpert deţine licenţă (AMMII nr.030522) și activează în următoarele domenii de proiectare:

Consultanţa ecologică propusă de către EcoExpert este o cale pentru clienţii noştri de a avea acces calitativ şi rapid în domeniile:

 • Studii de evaluare a impactului asupra mediului;
 • Elaborarea cererilor de evaluare prealabilă a activităților planificate;
 • Consultări cu publicul;
 • Studii și analize de mediu;
 • Protocoale de audit de mediu;
 • Studii privind energia alternativă;
 • Consultanţă operativă în cazuri de poluare accidentală;
 • Întocmirea cererilor de finanţare.