Proiecte

 • Environmental, Gender and Social Impact Assessment and Risk Management and Sustainability Plan

  View Project
 • Proiectare detaliată pentru „Construcția canalului de evacuare a apelor pluviale de pe teritoriul obiectului întreprinderii ICS „Premier Energy Distribution” S.A.  din or.  Vatra  str. Luceafărul 23”

  View Project
 • ”REUTILAREA FERMEI DE PORCINE” din orașul Telenești, extravilan

  View Project
 • MASTER PLAN PRIVIND ALIMENTAREA CU APĂ ȘI SANITAȚIE PENTRU BAZINUL RÂULUI NÂRNOVA

  View Project
 • „Alimentarea cu apa a bazinului de apa pentru irigarea terenurilor agricole in comunele Crocmaz si Coplani”

  View Project
 • Amenajarea parcului multifuncțional ”PARCUL UNIREA” din com. Stăuceni, mun. Chișinău

  View Project