Latest posts

Anunț Public consultarea proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului a activității planificate ”Centrală electrică eoliană Cahul” ”REPOWER SOUTH” S.R.L, în calitate de inițiator al proiectului „Centrala electrică eoliană Cahul”, anunță publicul interesat despre demararea consultării publice a proiectului Programului de realizare...

Read more

ANUNȚ PUBLIC consultarea proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului a activității planificate. ”WIND NOVA” S.R.L, în calitate de inițiator al activiății planificate „Centrala electrică eoliană Purcari”,  anunță publicul interesat despre demararea consultării publice a proiectului Programului de realizare a evaluării impactului...

Read more

amplasat în extravilanul or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău ANUNȚUL PUBLIC privind consultarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și participarea la dezbaterea publică Federația Moldovenească de Fotbal, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Tricolorului, 39, în calitate de inițiator al proiectului...

Read more

Privind consultarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și participarea la dezbaterea publică ”Unitatea de procesare a subproduselor de origine animală, nedestinate consumului uman”, amplasată în extravilanul or. Criuleni. Î.S. Stațiunea Didactică Experimentală Criuleni, cu sediul în Republica Moldova, r-nul Criuleni, s. Slobozia-Dușca, în...

Read more