Despre EcoExpert

EcoExpert este marca comercială a Companiei „ECOLOGIE-EXPERT” S.R.L. fondată în anul 2008. EcoExpert îşi desfăşoară activitatea profesională în domeniul consultanţei de mediu, proiectare şi prestarea serviciilor de mediu pentru toate categoriile de business ce menţin, gestionează şi planifică activităţile sale într-un mod durabil.

EcoExpert întocmeşte studii şi protocoale de audit ecologic, studii de evaluare a impactului de mediu precum şi consultări cu publicul. În particular compania se axează pe sectorul de business, administraţia locală şi centrală precum şi companiile şi băncile de investiţii. Studiile şi analizele de mediu sunt o prioritate importantă pentru companie. Astfel investitorii din ţară şi de peste hotare au oportunitatea obţinerii studiilor de mediu de calitate, studiul riscurilor şi evaluarea impactului activităţilor preconizate.

EcoExpert oferă şi servicii de proiectare a reţelelor inginereşti cu utilizarea celor mai noi metode în următoarele domenii: reţele de apeduct şi canalizare; alte reţele de scurgere; staţii de pompare tratare şi epurare a apelor; rampelor de depozitare a deşeurilor; zonelor de agrement, parcuri, construcţii uşoare, etc.