„Alimentarea cu apa a bazinului de apa pentru irigarea terenurilor agricole in comunele Crocmaz si Coplani”

Proiectul de execuţie „Alimentarea cu apa a bazinului de apa pentru irigarea terenurilor agricole in comunele Crocmaz si Coplani” este