Proiectare detaliată pentru „Construcția canalului de evacuare a apelor pluviale de pe teritoriul obiectului întreprinderii ICS „Premier Energy Distribution” S.A.  din or.  Vatra  str. Luceafărul 23”

În sarcina EcoExpert a intrat:

  • elaborarea studiului topografic;
  • elaborarea studiului geotehnic;
  • elaborarea compartimentelor de baza ale proiectului de execuție (soluții arhitecturale / rezistența)
  • proiectarea canalului de scurgere a apelor pluviale;
  • elaborarea documentației de deviz;
  • coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resort;