”REUTILAREA FERMEI DE PORCINE” din orașul Telenești, extravilan

  • Elaborarea Studiului de Fezabilitate „Reutilarea fermei de porcine”;
  • Elaborarea Cererii de Evaluare Prealabilă a activității planificate pentru Agenția de Mediu;
  • Elaborarea Programului de evaluare a impactului asupra mediului;
  • Elaborarea documentației privind Evaluarea impactului asupra mediului conform Legii 86/2014;
  • Asistență în cadrul consultărilor și dezbateri cu publicul.