Anunț public

03 Martie, 2020
1813 vizualizări

ANUNȚ PUBLIC  

privind consultarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și participarea la dezbaterea publică

Î.C.S ”Energo Continent” S.R.L., cu sediul în Republica Moldova, or. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr. 29 , în calitate de inițiator al proiectului „Centrala Electrică Eoliană Vulcanești”, informează că în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului stabilită în Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, și anume în conformitate cu art. 21 și art. 22 ale Legii, 

ANUNȚĂ PUBLICUL INTERESAT despre posibilitatea consultării cu conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, necesară pentru obținerea acordului de mediu, pentru amplasarea proiectului „Centrala Electrică Eoliană Vulcanești”, pe teritoriul administrativ al comunelor Colibași și Brînza, r-nul Cahul.

Documentația este elaborată de către ”Ecologie-Expert” S.R.L., cu sediul în Republica Moldova, or. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75, of. 212, în calitate de consultant, în cadrul studiului de evaluare integrat într-un raport, structura căreia a fost coordonată prin avizul nr. 10-285/1 din 06.02.2020 de către Agenția de Mediu.

Tipul deciziei posibile luate de Agenția de Mediu, poate fi aprobarea emiterii sau refuzul eliberării acordului de mediu.

Informația privind potențialul impact asupra mediului al proiectului integrată în raportul la studiul evaluării impactului asupra mediului, cât și rezumatul non-tehnic al acestuia poate fi consultată pe suport de hârtie la următoarele adrese:

sediul Agenției de Mediu, or. Chișinău, str. Albișoara, nr. 38, of. ____;

sediul primăriei Colibași, r-nul Cahul, s. Colibași, str. Libertății, nr. 196;

sediul primăriei Brînza, r-nul Cahul, s. Brînza, str. Libertății;

sediul Î.C.S ”Energo Continent” S.R.L. - or. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr. 29.

în zilele de Luni - Vineri;  între orele 8.00 – 17.00.

Documentele menționate:

Documentația privind EIM pentru activitatea ”Centrala electrică eoliană Vulcănești”.

Dezbaterea publică asupra documentației privind evaluarea impactului asupra mediului va avea loc la:

1. sediul primăriei Colibași, r-nul Cahul, s. Colibași, str. Libertății, nr. 196, în data de  …….. , începând cu orele ……… .

2. sediul primăriei Brînza, r-nul Cahul, s. Brînza, str. Libertății, în data de  …….. , începând cu orele ……… .

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, comentarii/observații justificate și relevante la conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului în termen de 30 zile din data publicării prezentului anunț, sau le poate înainta în formă verbală în data desfășurării dezbaterii publice.

Comentariile se pot depune direct la sediul sau transmise în adresa inițiatorului, administrației publice locale, cât și autorității competente pentru protecția mediului responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activității planificate/proiectului.