Unitatea de  procesare a subproduselor de origine animală, nedestinate consumului uman, propusă spre amplasare în extravilanul or. Criuleni

Agenția Proprietății Publice, inițiator al proiectului Unitatea de  procesare a subproduselor de origine animală, nedestinate consumului uman, propusă spre amplasare în extravilanul or. Criuleni, anunță publicul interesat despre demararea consultării publice a proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului stabilită prin art. 19 din Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Guvernul Republicii Moldova a examinat diverse posibilități de abordare a situației privind managementul SOA. Ca urmare a adoptării Legii nr. 129/2019 privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman, Guvernul a ajuns la un acord cu Banca Mondială cu privire la realizarea unui proiect de creare a unui sistem, compatibil cu UE pentru managementul SOA, care nu sunt destinate pentru consumul uman.

În contextul actual al producției alimentare din Republica Moldova, una dintre cele mai mari provocări (atât pentru sectorul public, cât și pentru sectorul privat) constituie managementul și/sau eliminarea în siguranță̆ a deșeurilor animale, în special a subproduselor de origine animală (SOA), care nu sunt destinate consumului uman. Ele apar, în principal, în timpul sacrificării animalelor pentru consumul uman, în timpul fabricării produselor de origine animală, în cursul eliminării animalelor moarte, precum și în timpul măsurilor de combatere a bolilor.  Metodele actuale de eliminare a deșeurilor animale în Republica Moldova nu respectă cele mai bune practici internaționale, ceea ce duce la riscuri ridicate pentru sănătatea publică și mediu. În acest scop, managementul în condiții de siguranță a SOA este una dintre prioritățile cheie identificate de autoritățile sectoriale în ceea ce privește îmbunătățirile instituționale și tehnice necesare ale sistemului de management al siguranței alimentare al tării.

Terenul pe care se preconizează construirea Unității de procesare a subproduselor de origine animală, care nu sunt destinate consumului uman este proprietate publică a statului, administrat de către Agenția Proprietății Publice și gestionat de către Î.S. „Stațiunea Didactico-Experimentală Criuleni”. Terenul este situat la cca. 1,5 km vest de or. Criuleni, în extravilan.

Astfel, în vederea consultării proiectului Programului de realizare, a cererii de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și a deciziei nr. 08/434/2022 din 12.10.2022, emisă de către Agenția de Mediu, se pune la dispoziția publicului interesat accesarea informației aferente prin următoarele metode:

Publicul interesat, din data publicării prezentului anunț, poate înainta în formă scrisă, comentarii/observații justificate și relevante la conținutul proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului în termen de 30 de zile.

Comentariile se pot depune direct la sediul, Î.S. Stațiunea Didactică Experimentală Criuleni sau transmise în adresa, administrației publice locale or. Criuleni cât și Agenției de Mediu.

Persoana de contact:

Alexandru Zolotco

Administrator-interimar, Î.S. Stațiunea Didactică Experimentală Criuleni

Adresa: r-nul Criuleni, s. Slobozia Dușca

Telefon fix/mob.: (+373) 68205453

E-mail: sdecriuleni@gmail.com

One Comment, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*