ANUNȚ PUBLIC

Privind consultarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și participarea la dezbaterea publică ”Unitatea de procesare a subproduselor de origine animală, nedestinate consumului uman”, amplasată în extravilanul or. Criuleni.

Î.S. Stațiunea Didactică Experimentală Criuleni, cu sediul în Republica Moldova, r-nul Criuleni, s. Slobozia-Dușca, în calitate de inițiator al proiectului ”Unitatea de procesare a subproduselor de origine animală, nedestinate consumului uman”, amplasată în extravilanul or. Criuleni, informează că în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului stabilită în Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, și anume în conformitate cu art. 21 și art. 22 ale Legii,

ANUNȚĂ PUBLICUL INTERESAT despre posibilitatea

consultării cu conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, necesară pentru obținerea acordului de mediu, pentru proiectul ”Unitatea de procesare a subproduselor de origine animală, nedestinate consumului uman”, amplasată în extravilanul or. Criuleni,.

Documentația este elaborată de către Ecologie-Expert S.R.L. cu sediul în Republica Moldova, or. Chișinău, str. Alba Iulia, 75, of. 212, în calitate de consultant, în cadrul studiului de evaluare integrat într-un raport, structura căreia a fost coordonată prin Avizul Nr. 10/303/2023 din 31.03.2023 de către Agenția de Mediu.

Tipul deciziei posibile luate de Agenția de Mediu, poate fi aprobarea emiterii sau refuzul eliberării acordului de mediu.

Informația privind potențialul impact asupra mediului al proiectului integrată în raportul la studiul evaluării impactului asupra mediului, cât și rezumatul non-tehnic al acestuia poate fi consultată pe suport de hârtie la următoarele adrese:

  • sediul Agenției de Mediu, or. Chișinău, str. Albișoara, nr. 38;
  • sediul primăriei or. Criuleni, r-nul Criuleni, bd. Biruinței, 12;
  • sediul Î.S. Stațiunea Didactică Experimentală Criuleni, r-nul Criuleni, s. Slobozia-Dușca;
  • sediul UCIMPA or. Chișinău, Str. Căpriana 50, bir. 215;
  • sediul Ecologie-Expert S.R.L.- or. Chișinău, str. Alba Iulia, 75, of. 212

în zilele de Luni-Vineri; între orele 8.00-17.00.

Documentele menționate sunt disponibile în format electronic la următoarele link-uri:

Documentației privind evaluarea impactului asupra mediului (DEIM) pentru UPSOA

Rezumat non-tehnic DEIM UPSOA

sau pot fi solicitate de la persoana de contact.

DEZBATERILE PUBLICE asupra documentației privind evaluarea impactului asupra mediului vor avea loc la adresa: Centrul Raional de Cultură și Tineret „Grigore Sîrbu” din or. Criuleni, str.31 August nr. 100, în data de 09 iunie 2023, ora 17.00.

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, comentarii/observații justificate și relevante la conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului în termen de 30 zile din data publicării prezentului anunț, sau le poate înainta în formă verbală în data desfășurării dezbaterii publice.

Comentariile se pot depune direct la sedii sau transmise în adresa inițiatorului, administrației publice locale Criuleni, cât și Agenției de mediu responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activității planificate.

Persoana de contact:

Alexandru Zolotco

Administrator – interimar Î.S. Stațiunea Didactică Experimentală Criuleni

E-mail:  sdecriuleni@gmail.com

Telefon fix/mob.: (+373) 68205453

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*