Centrala electrică eoliană Cahul

Anunț Public

consultarea proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului a activității planificate ”Centrală electrică eoliană Cahul”

”REPOWER SOUTH” S.R.L, în calitate de inițiator al proiectului „Centrala electrică eoliană Cahul”, anunță publicul interesat despre demararea consultării publice a proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului stabilită prin art. 19 din Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

”REPOWER SOUTH” S.R.L, planifică realizarea lucrărilor de instalare și exploatare a  29 (douăzeci și nouă) turbine eoliene de tip: Vestas (V162), SIEMENS GAMESA SG170 sau similare cu o putere totală instalată de 192,2 MW, pe terenurile proprietate privată, modul de folosință „agricol”, din extravilanul localităților Alexanderfeld, Iujnoe și Burlăceni, raionul Cahul. Energia produsă de CEE Cahul va fi debitată în rețeaua ce aparține Î.S. „Moldelectrica” S.A. printr-o stație electrică nouă, amplasată în perimetrul centralei electrice eoliene, prin linie electrică aeriană.

Astfel, în vederea consultării proiectului Programului de realizare, a cererii de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și a Deciziei nr. 0191/446/2023 din 03.11.2023, emisă de către Agenția de Mediu, se pune la dispoziția publicului interesat accesarea informației aferente:

PREIM (link)

Materialele pe suport de hârtie și informații suplimentare pot fi solicitate la sediile:

  • inițiatorului ”REPOWER SOUTH” S.R.L – mun.Chișinău, str. Str. Roșiori 20;
  • primariilor Alexanderfeld, Iujnoe și Burlăceni, raionul Cahul

Publicul interesat, din data publicării prezentului anunț, poate înainta în formă scrisă, comentarii/observații justificate și relevante la conținutul proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului în termen de 30 de zile.

Comentariile se pot depune direct la sediu sau transmise în adresa inițiatorului, administrației publice locale, cât și autorității competente pentru protecția mediului responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activității planificate/proiectului.

Beneficiar:  ”REPOWER SOUTH” S.R.L

Adresa juridică: Republica Moldova, mun.Chișinău, str. Str. Roșiori, 20

Director executiv: Marcela Lefter

mob: +37379031131; +40727192220

e-mail: marcela.lefter@sedera.green

Persoana de contact:  

Marcel Jelezneac

Manger de proiect

Tel.: +373 79031161

Email:marcel.jelezneac@sedera.green


Your email address will not be published. Required fields are marked *

*