Centrul de pregătire a echipei naționale a Moldovei, format din 7 terenuri de fotbal standard și infrastructura necesară

amplasat în extravilanul or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău

ANUNȚUL PUBLIC

privind consultarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și participarea la dezbaterea publică

Federația Moldovenească de Fotbal, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Tricolorului, 39, în calitate de inițiator al proiectului „Centrul de pregătire a echipei naționale a Moldovei, format din 7 terenuri de fotbal standard și infrastructura necesară”, informează că în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului stabilită în Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, și anume în conformitate cu prevederile art. 21 și art. 22 din legea prenotată,

ANUNȚĂ PUBLICUL INTERESAT

despre posibilitatea consultării cu conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, necesară pentru obținerea acordului de mediu, pentru proiectul „Centrul de pregătire a echipei naționale a Moldovei, format din 7 terenuri de fotbal standard și infrastructura necesară”, amplasată în extravilanul or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău.

Documentația este elaborată de către „Ecologie-Expert” S.R.L. cu sediul în Republica Moldova, or. Chișinău, str. Alba Iulia, 75, of. 212, în calitate de consultant, în cadrul studiului de evaluare integrat într-un raport, structura căreia a fost coordonată prin Avizul Nr. 10/806/2023 din 11.08.2023 de către Agenția de Mediu.

Tipul deciziei posibile luate de Agenția de Mediu, poate fi aprobarea emiterii sau refuzul eliberării acordului de mediu.

Informația privind potențialul impact asupra mediului al proiectului integrată în raportul la studiul evaluării impactului asupra mediului, cât și rezumatul non-tehnic al acestuia poate fi consultată pe suport de hârtie, în zilele de Luni-Vineri, între orele 8.00-17.00, la următoarele adrese:

– sediul Agenției de Mediu, or. Chișinău, str. Albișoara, nr. 38;

– sediul Primăriei or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 60;

– sediul Federației Moldovenești de Fotbal, mun. Chișinău, str. Tricolorului, 39;

– sediul „Ecologie-Expert” S.R.L., or. Chișinău, str. Alba Iulia, 75, of. 212.

.Documentele menționate sunt disponibile în format electronic la următoarele pagini web: www.fmf.md, secțiunea – NOUTĂȚI, www.am.gov.md secțiunea – INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC – ANUNȚURI, www.vaduluivoda.md secțiunea – INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC – ANUNȚURI, sau www.ecoexpert.md, secțiunea – NOUTĂȚI, sau pot fi solicitate de la persoana de contact.

Dezbaterile publice asupra documentației privind evaluarea impactului asupra mediului va avea loc în următoarea locație: sala de ședințe a Primăriei din or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 60, în data de 27 octombrie 2023, ora 10.00.

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, comentarii/observații justificate și relevante la conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului în termen de 30 zile din data publicării prezentului anunț, sau le poate înainta în formă verbală în data desfășurării dezbaterii publice.

Comentariile se pot depune direct la sedii sau transmise în adresa inițiatorului, administrației publice locale Vadul lui Vodă, cât și Agenției de Mediu responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activității planificate.

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (clic)

Persoana de contact: Mereuță Anatolie, Serviciul Juridic FMF, +37379511886, e-mail: anatolie.mereuta@fmf.md.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*