„Platforma Industrială multifuncțională Dondușeni”

Anunt Public privind consultarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului șiparticiparea la dezbaterea publică

Primăria orașului Dondușeni, în calitate de inițiator al proiectului „Platforma Industrială multifuncțională Dondușeni”

informează că în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului stabilită în Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, și anume în conformitate cu art. 21 și art. 22 ale Legii,

ANUNȚĂ PUBLICUL INTERESAT despre posibilitatea

consultării cu conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, necesară pentru obținerea Acordului de Mediu, pentru proiectul „Platforma Industrială multifuncțională Dondușeni”, pe teritoriul administrativ al orașului Dondușeni (nr. cadastral 3401114.328).

Documentația este elaborată de către Ecologie-Expert S.R.L., în calitate de consultant, în cadrul studiului de evaluare integrat într-un raport, structura căreia a fost coordonată prin Avizul nr. 18/1329/2022 din 28.11.2022 de către Agenția de Mediu.

Tipul deciziei posibile luate de Agenția de Mediu, poate fi aprobarea emiterii sau refuzul eliberării acordului de mediu.

Informația privind potențialul impact asupra mediului al proiectului integrată în raportul la studiul evaluării impactului asupra mediului, cât și rezumatul non-tehnic al acestuia poate fi consultată pe suport de hârtie la următoarele adrese:

  • sediul Agenției de Mediu, or. Chișinău, str. Albișoara, nr. 38;
  • sediul primăriei or. Dondușeni, r-nul Dondușeni, str. Independenței 49;
  • sediul Ecologie-Expert S.R.L.- or. Chișinău, str. Alba Iulia, 75, of. 212

Documentele menționate pot fi descarcate aici DEIM, Rezumat NonTehnic.

Dezbaterile publice asupra documentației privind evaluarea impactului asupra mediului vor avea loc la adresa: sala de Ședințe a Primăriei or. Dondușeni, în data de 17 martie 2022, ora 14.00.

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, comentarii/observații justificate și relevante la conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului în termen de 30 zile din data publicării prezentului anunț, sau le poate înainta în formă verbală în data desfășurării dezbaterii publice.

Comentariile se pot depune direct la sediul sau transmise în adresa inițiatorului, administrației publice locale, cât și autorității competente pentru protecția mediului responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activității planificate/proiectului.

Persoana de contact:

Primar or. Dondușeni

Ivan Belciug

Telefon fix.: 0(251) 22203

Telefon mob.: 060488826

e-mail primariadondușeni@mail.ru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*