Centrala electrică eoliană Purcari  

ANUNȚ PUBLIC

consultarea proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului a activității planificate.

”WIND NOVA” S.R.L, în calitate de inițiator al activiății planificate „Centrala electrică eoliană Purcari”,  anunță publicul interesat despre demararea consultării publice a proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului stabilită prin art. 19 din Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

”WIND NOVA” S.R.L, planifică realizarea lucrărilor de instalare și exploatare a șase turbine eoliene de tip Siemens Gamesa SG170” sau similar cu puterea totală instalata ce nu va depăși  45 MW, pe terenurile proprietate privată, modul de folosință „agricol”, din extravilanul localităților Purcari și Răscăieții Noi, r-nul Ștefan Vodă. Energia produsă de CEE Purcari va fi debitată în rețeaua ce aparține Î.S. „Moldelectrica” S.A. printr-o stație electrică nouă, amplasată în perimetrul parcului eolian, prin linie electrică aeriană.

Astfel, în vederea consultării proiectului Programului de realizare, a cererii de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și a deciziei nr. 0191/370/2023 din 24.08.23, emisă de către Agenția de Mediu, se pune la dispoziția publicului interesat accesarea informației aferente:

Materialele pe suport de hârtie și informații suplimentare pot fi solicitate la sediile:

  • inițiatorului ”WIND NOVA” S.R.L – mun.Chișinău, str. Str. Roșiori 20;
  • primăriei com. Purcari – str. Grigore Vieru, F/n, s. Purcari, Raionul Ștefan Vodă;
  • primariei s. Răscăieți – str. Ștefan cel Mare, 1, s. Răscăieți, Raionul Ștefan Vodă

Publicul interesat, din data publicării prezentului anunț, poate înainta în formă scrisă, comentarii/observații justificate și relevante la conținutul proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului în termen de 30 de zile.

Comentariile se pot depune direct la sediu sau transmise în adresa inițiatorului, administrației publice locale, cât și autorității competente pentru protecția mediului responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activității planificate/proiectului.

Beneficiar:  ”WIND NOVA” S.R.L

Adresa juridică: Republica Moldoca, mun.Chișinău, str. Str. Roșiori 20

Director executiv: Marcela Lefter

mob: +37379031131; +40727192220

e-mail: marcela.lefter@sedera.green

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*